Strona główna

Wspieramy technologie jutra

O NAS

VIGO Ventures jest grupą inwestycyjną wspierającą projekty technologiczne na etapie zweryfikowanego prototypu lub wczesnej komercjalizacji. Szukamy projektów, które możemy wesprzeć biznesowo i finansowo oraz partnerów, z którymi uzyskamy synergie w zakresie technologicznym, operacyjnym oraz finansowym.

Jesteśmy częścią większego ekosystemu, który wspieranym projektom oferuje perspektywę długoterminowego wsparcia. Naszymi partnerami strategicznymi są VIGO System SA., notowany na GPW, światowy lider w technologiach fotonicznych oraz Warsaw Equity Group prywatny firma inwestycyjna realizująca inwestycje kapitałowe, tworzona przez przedsiębiorców, którzy od ponad 20 lat z sukcesami wspierają przedsięwzięcia biznesowe.

PROFIL PROJEKTU:

 • Wspieramy Projekty posiadające co najmniej działający prototyp.
 • Projekty z branż nowych technologii, w tym: fotoniki, optyki, automatyki, robotyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej lub innej rozwiązującej rzeczywiste problemy i potrzeby w innowacyjny sposób.
 • Projekty posiadające kompletny zespół w momencie inwestycji (biznes, finanse, technologia), który zadeklaruje pełne zaangażowanie w dalszy rozwój.
 • Projekty posiadające unikalną technologię (wraz z pełnymi, wyłącznymi prawami) oraz globalny potencjał rozwoju.

CZEGO OCZEKUJEMY OD ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW:

 • Jasno określonego problemu, który rozwiązuje problem wraz ze wskazaniem w jaki sposób go rozwiązuje i dlaczego jest lepszy niż istniejące obecnie rozwiązania.
 • Działającego prototypu oraz zweryfikowanej technologii wraz ze szczegółowym wskazaniem badań i modeli, które zostały zrealizowane oraz informacją, co zostało udowodnione i zweryfikowane.
 • Zdefiniowanych zastosowań technologii wraz ze wskazaniem konkretnych korzyści dla odbiorców technologii. Wyszczególnienie grup klientów, którzy będą zainteresowani komercyjnym nabywaniem rozwiązania. Porównanie z rozwiązaniami, które konkurencja może wprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat.
 • Jasnej informacji jak daleko od komercyjnej, skalowalnej produkcji jest rozwiązanie wraz ze wskazaniem co jeszcze pozostało do zrealizowania, aby rozpocząć komercyjną produkcję.
 • Zdefiniowanego oraz oszacowanego wartościowo rynku adresowalnego (preferowane wskazanie rynku według metodologii bottom-up, czyli wyliczone przez zespół projektowy wychodząc od aktualnej technologii/produktu).
 • Szczegółowego planu rozwoju z jasno określonymi technologicznymi kamieniami milowymi. Wskazanie kluczowych ryzyk projektu oraz obszarów, które mogą pójść źle.
 • Szczegółowego planu finansowego w zakresie kosztów oraz inwestycji. Określenie ile potrzeba kapitału i na co będzie przeznaczony. Czy projekt przewiduje kolejne rundy inwestycyjne? Jeżeli tak, kiedy, na co i w jakiej wartości?
 • Zespołu, który ma unikalną wiedzę, jest niezależny, zmotywowany i w pełni poświęci się czasowo realizacji projektu. W przypadku luk kompetencyjnych pomagamy w rekrutacji odpowiednich osób.

ZESPÓŁ

Wojciech Smoliński – Partner Zarządzający

Wojciech Smoliński posiada kilkunastoletnie doświadczenie w biznesie, bankowości inwestycyjnej oraz inwestycjach. W trakcie kariery zrealizował ponad dwadzieścia transakcji kapitałowych typu seed oraz venture capital o wartości ponad 100 mln zł oraz prowadził oferty publiczne na rynku głównym oraz alternatywnym o wartości ponad 800 mln zł. Wojciech Smoliński, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Studiów podyplomowych w SWPS na kierunku Negocjacje i mediacje, Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Marek Kotelnicki – Partner Zarządzający

200

Marek Kotelnicki, posiada prawie dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z projektami naukowymi z całego świata. Doradzał setkom spółek technologicznych z ponad 40 krajów w tematach komercjalizacji technologii, rozwoju i pozyskiwania klientów. Doświadczenie zawodowe zdobywał po stronie międzynarodowych korporacji jak również spółek technologicznych. Jest absolwentem dwustopniowych studiów w Szkole Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Zarządzanie oraz stypendystą Uniwersytetu Ryukoku w Japonii, gdzie ukończył studia Japońsko-Azjatyckie (JAS). Prowadził program popularno-naukowy „Wynalazcy przyszłości” dla Canal+Discovery pokazujący środowisko naukowo-startupowe w Polsce.

Piotr Murjas – Menadżer Inwestycyjny

200

Piotr Murjas, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem startupowym oraz korporacjami. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki  i Zarządzaniami w Rzeszowie. Jest również Wiceprezesem Polish-Israeli Startups Foundation oraz Wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

INWESTYCJE

Fluence jest Spółką rozwijającą technologię laserów femtosekundowych nowej generacji, bazujących w pełni na technologii światłowodowej, o parametrach przewyższających konstrukcje oferowane obecnie na świecie. Lasery femtosekundowe nowej generacji, opracowywane przez Fluence, dzięki w pełni światłowodowej budowie charakteryzują się znacznie większą stabilnością działania, niezawodnością oraz prostotą obsługi w stosunku do obecnie stosowanych rynkowo laserów femtosekundowych.

KONTAKT

VIGO WE Innovation Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
Polska

e-mail: office@vigo-we.com