Strona główna

Inwestujemy w technologie jutra

O NAS

VIGO WE INNOVATION jest funduszem inwestującym w projekty technologiczne na etapie prototypu lub wczesnej komercjalizacji. Interesują nas projekty z silnym zespołem posiadającym kompetencje, wizję i plan stworzenia rozwiązań globalnych dzięki opracowanym technologiom.

Jesteśmy częścią większego ekosystemu, który projektom w które inwestujemy oferuje perspektywę długoterminowego wsparcia finansowego i technologicznego. Inwestorami funduszu są jeden z najstarszych funduszy VC/PE w Polsce – Warsaw Equity Group oraz VIGO System SA., notowany na GPW, światowy lider w technologiach fotonicznych.

KRYTERIA INWESTYCYJNE:

 • W pojedynczy projekt inwestujemy od 500 tys. do 5 mln zł.
 • Zakładany horyzont inwestycyjny to 5 lat.
 • Akceptujemy udziały mniejszościowe Udziały w projekcie min. 15% (z zachowaniem realnego wpływu na kształtowanie strategii rozwoju spółki).
 • Oczekujemy kompletnego zespołu projektowego w momencie inwestycji (biznes, finanse, technologia), który zadeklaruje pełne zaangażowanie w rozwijanie projektu. W przypadku luk kompetencyjnych pomagamy w rekrutacji.
 • Prawa dla inwestorów: prawo pociągnięcia, przyłączenia, liquidity preference.

PROFIL INWESTYCYJNY PROJEKTU:

 • Inwestujemy w Projekty posiadające co najmniej działający prototyp. Nie inwestujemy w idee z prezentacji.
 • Projekty z branż nowych technologii, w tym: fotoniki, optyki, automatyki, robotyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej lub innej rozwiązującej rzeczywiste problemy i potrzeby w innowacyjny sposób.
 • Projekt posiada kompletny zespół projektowy w momencie inwestycji (biznes, finanse, technologia), który zadeklaruje pełne zaangażowanie w rozwijanie projektu.
 • Projekt posiada unikalną technologię (wraz z pełnymi, wyłącznymi prawami) oraz globalny potencjał rozwoju.

CZEGO OCZEKUJEMY OD ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW:

 • Jasno określonego problemu, który rozwiązuje problem wraz ze wskazaniem w jaki sposób go rozwiązuje i dlaczego jest lepszy niż istniejące obecnie rozwiązania.
 • Działającego prototypu oraz zweryfikowanej technologii wraz ze szczegółowym wskazaniem badań i modeli, które zostały zrealizowane oraz informacją, co zostało udowodnione i zweryfikowane.
 • Zdefiniowanych zastosowań technologii wraz ze wskazaniem konkretnych korzyści dla odbiorców technologii. Wyszczególnienie grup klientów, którzy będą zainteresowani komercyjnym nabywaniem rozwiązania. Porównanie z rozwiązaniami, które konkurencja może wprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat.
 • Jasnej informacji jak daleko od komercyjnej, skalowalnej produkcji jest rozwiązanie wraz ze wskazaniem co jeszcze pozostało do zrealizowania, aby rozpocząć komercyjną produkcję.
 • Zdefiniowanego oraz oszacowanego wartościowo rynku adresowalnego (preferowane wskazanie rynku według metodologii bottom-up, czyli wyliczone przez zespół projektowy wychodząc od aktualnej technologii/produktu).
 • Szczegółowego planu rozwoju z jasno określonymi technologicznymi kamieniami milowymi. Wskazanie kluczowych ryzyk projektu oraz obszarów, które mogą pójść źle.
 • Szczegółowego planu finansowego w zakresie kosztów oraz inwestycji. Określenie ile potrzeba kapitału i na co będzie przeznaczony. Czy projekt przewiduje kolejne rundy inwestycyjne? Jeżeli tak, kiedy, na co i w jakiej wartości?
 • Zespołu, który ma unikalną wiedzę, jest niezależny, zmotywowany i w pełni poświęci się czasowo realizacji projektu. W przypadku luk kompetencyjnych pomagamy w rekrutacji odpowiednich osób.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Wojciech Smoliński – Partner Zarządzający

Wojciech Smoliński posiada kilkunastoletnie doświadczenie w biznesie, bankowości inwestycyjnej oraz inwestycjach. W trakcie kariery zrealizował ponad dwadzieścia transakcji kapitałowych typu seed oraz venture capital o wartości ponad 100 mln zł oraz prowadził oferty publiczne na rynku głównym oraz alternatywnym o wartości ponad 800 mln zł. Wojciech Smoliński, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Studiów podyplomowych w SWPS na kierunku Negocjacje i mediacje, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz posiada tytuł Chartered Financial Analyst® przyznawany przez CFA Institute.

Komitet inwestycyjny

 • Przemek Danowski

  Przemysław Danowski od 2009 roku związany jest z Warsaw Equity Group, a od 2015 roku pełni rolę członka zarządu Grupy. Odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Zanim dołączył do WEG, w latach 2006-2009 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć oraz oferty publiczne, głównie z sektora zaawansowanych technologii i mediów – m.in. wspierał Grupę Polsat w licznych transakcjach kapitałowych, wliczając w to pierwszą ofertę publiczną akcji Cyfrowego Polsatu, jak również kilka transakcji fuzji i przejęć. Obecnie zasiada w radach nadzorczych spółek Artifex Mundi, Baltchem oraz Vigo System, a także pełni obowiązki prezesa spółki ZPC Otmuchów.

  Przemysław Danowski jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkołe Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst przyznawany przez CFA Institute.

 • Adam Piotrowski

  Adam Piotrowski jest Prezesem Zarządu VIGO System S.A. – spółki notowanej na GPW, będącej światowym liderem w technologiach fotonicznych. Absolwent Politechniki Warszawskiej,  na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO System S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD Vigo System S.A. w Warszawie. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD VIGO System S.A. w Warszawie. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów w VIGO System S.A.

 • Łukasz Piekarski

  Łukasz Piekarski jest Członkiem Zarządu VIGO System S.A. – spółki notowanej na GPW, będącej światowym liderem w technologiach fotonicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Institute d’Etudes Politiques de Paris. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych ze środków funduszy europejskich, krajowych środków publicznych, jak również finansowania dłużnego. Brał udział we wdrożeniu szeregu inwestycji realizowanych w formule project finance. Uczestniczył w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz prywatnymi inwestorami. Od 2014 r. pracował jako menedżer w Zespole Doradztwa Finansowego IPOPEMA Securities S.A., gdzie brał udział w realizacji szeregu projektów pozyskania finansowania. W latach 2006-2013 zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, a także za przygotowanie i wdrożenie pionierskich projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

KONTAKT

VIGO WE Innovation

ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Polska

e-mail: office@vigo-we.com